Regulamin

 • Właścicielem Serwisu Ogłoszeniowego (dalej: Portalu), jest VIRTUALIS z siedzibą w Koninie (dalej: Operator).
 • Każdy użytkownik Portalu może zamieścić swoją ofertę.
 • Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na wpisanie swojej oferty do Portalu.
 • Wpisując dane do Portalu użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie ich w Internecie.
 • Dane wpisane do Portalu będą udostępniane jedynie w tym serwisie. Użytkownik, który zamieszcza w nim swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez Operatora.
 • Podawanie danych i ogłoszeń mogących naruszyć prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa i dobra osobiste osób trzecich lub wykorzystanie Portalu w sposób naruszający netykietę jest niedozwolone.
 • Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 • Operator nie bierze odpowiedzialności za to w jaki sposób ani do jakich celów dane zamieszczone w Portalu zostaną wykorzystane.
 • Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania korespondencji z ogłoszeniami (ofertami) oraz z komunikatami organizacyjnymi i technicznymi na podane adresy kont e-mail osób, które zamieściły swoje dane w Portalu.
 • Operator zastrzega sobie prawo, do usunięcia całości bądź części danych zamieszczonych w Portalu, do czasowego zawieszenia lub całkowitego zaprzestania świadczenia usługi bez ostrzeżenia osoby zamieszczającej dane.
 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji systemu bez powiadomienia użytkowników Portalu.
 • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik wpisując swoje dane w Portalu oświadcza, że zapoznał się z powyższym zasadami i będzie ich przestrzegał.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2009 r.

 

Secured By miniOrange